There are no translations available.

มองหาหนังสือเพื่อเป็นการหาแนวการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เราขอแนะนำหนังสือ “พูดจีนสนุกจัง”  เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน คำศัพท์ทั่วไปที่ควรจดจำ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจีนในขั้นพื้นฐานนำมาปรับใช่ในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาตัวเองแบบไต่ระดับ คุณสามารถหาแนวทางได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยสามารถค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=58902