There are no translations available.

เป็นหนังสือที่อ่านง่ายและนำหลักวิธีคิดไปใช้ได้ทันที เหมาะอย่างยิ่งกับเถ้าแก่ใหม่ใจถึงที่กำลังเริ่มสนใจการทำธุรกิจและเถ้าแก่เก่าใจห่อเหี่ยวที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอยู่เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือใช้เป็นคู่มือปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ เพราะการเป็นเถ้าแก่ได้ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ถ้าคิดจะเป็นเถ้าแก่ก็ต้องเตรียมเงินให้พอ เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้ถึง เตรียมเงินและเตรียมตัวดูไม่ยากเท่าไรแต่ถ้าอยากรู้ว่าเตรียมใจเตรียมยังไง หนังสือ "เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน" บอกคุณได้ เพราะแค่ "ใจถึง" ก็ "ไปได้เกินกว่าครึ่ง" แล้ว