There are no translations available.

หนังสือ อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานโดยใช้แนวคิดมินิมัลลิสต์ เน้นการจัดโต๊ะทำงานให้มีสิ่งของน้อยชิ้น แต่ช่วยให้ทำงานได้ผลดีขึ้น ภายในตัวเล่มมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

- สร้างระบบไหลเวียนกระดาษ เช่น เอกสาร สมุดโน้ต และนามบัตร โดยการแยกเอกสารออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เอกสารที่ใช้งานจริง 2. เอกสารสำหรับสแกน 3.เอกสารสำหรับเก็บ 4. เอกสารที่จะนำไปทิ้ง

- มินิมัลลิสต์บนโต๊ะทำงาน ไม่เพิ่มพื้นที่ให้เก็บของ แยกสิ่งของที่ใช้ประจำกับสิ่งของที่นานๆ จะหยิบมาใช้ที ออกจากกันให้ชัดเจน แล้วจัดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม และวางอุปกรณ์บนโต๊ะเพื่อให้ขยับตัวทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

- บริหารเวลาแบบมินิมัลลิสต์ จัดตารางเวลา โดยแบ่งเป็นตารางนัดหมาย รายการสิ่งที่ต้องทำ และงานที่มีสเกลใหญ่ หลังจากนั้นในทุกๆ เช้า เช็คตารางทั้ง 3 แล้วเขียนสิ่งที่ควรทำจริงๆ ในวันนั้น

- ใช้ชีวิตส่วนตัวสไตล์มินิมัลลิสต์ โดยให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรเลย เช่น การนอนพักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด การไปเดินเล่น ทำให้สมองปลอดโปร่ง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดไอเดียที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ หลังจากนั้นบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ในสมุดส่วนตัวเล่มเล็กๆ

Last Updated (Friday, 30 August 2019 09:01)