หนังสือ €œศัพท์ญี่ปุ่น ที่คุณต้องรู้€ เล่มนี้ สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างประสบความสำเร็จ ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากผู้เรียนชาวไทยเป็นอย่างมาก ไม่แพ้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมน่าสนใจหลายอย่างที่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศคนไทยจึงอยากไปเที่ยวหรือไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นกันมาก คุณสามารถหาแนวทางได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยสามารถค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=61057

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 04:31 น.)