ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างกลางชองประเทศจีนและญี่ปุ่น หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของประเทศเกาหลีตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ยุคสมัยกลาง และยุคสมัยใหม่ การแบ่งแยกประเทศออกเป็นสองรัฐ คือ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก เกาหลีเหนือเน้นการพัฒนาด้านอาวุธนิวเคลียร์  ส่วนเกาหลีใต้ มีความน่าสนใจในเรื่องอารยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ผู้เขียนใช้ภาษาทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์เกาหลีได้ภายใน 1 วัน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:13 น.)