"ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก"เล่มนี้ ได้รวบรวมเอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่น ตะเกียบ วรรณคดีญี่ปุ่น หมากล้อม ภาษาญี่ปุ่น ศาสนาพุทธในญี่ปุ่น การศึกษาเพื่อเด็กพิการ โฆษณาญี่ปุ่น ผักตบชวา ตะวันออกกับตะวันตก ปลาริวกิว การแต่งงานสายฟ้าแลบ คนไร้บ้าน สาวอะราโฟร์ ฟรีเตอร์ นีทโตะ และฮิคิโคโมหริ และอีกหลายเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่ในเล่มนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 02:41 น.)