ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานที่น่าสนใจ อดีตเคยเป็นประเทศมหาอำนาจทางการทหาร แต่ปัจจุบันกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของโลก ผู้เขียนใช้ภาษาทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นได้ภายใน 1 วัน

ภายในตัวเล่มประกอบด้วย

- ประเทศญี่ปุ่น อารยธรรมสีสันของโลกตะวันออก
- ญี่ปุ่น ในตำนานโบราณ
- ญี่ปุ่น ยุคสมัยโบราณ
- ญี่ปุ่น ยุคสมัยกลาง
- ญี่ปุ่น ยุคสมัยก่อนปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 เมษายน 2020 เวลา 00:43 น.)