เนื้อหาของหนังสือ มีการกล่าวถึง การท่องเที่ยว และการสื่อสาร  โดยเริ่มต้นทำความรู้จักกับแผนที่การเดินทาง คำนิยาม คุณลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว พัฒนาการของการท่องเที่ยว ทั้งในแบบสากลและของไทย ท่องเที่ยวศึกษา การสื่อสาร การท่องเที่ยวในการสื่อสารศึกษา การศึกษาผู้ส่งสารกับการท่องเที่ยว ตลอดจนทฤษฎีการสื่อสารกับการท่องเที่ยว ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

ค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=58823