หนังสือ “รวมคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย สำหรับการสอบ TOEFL/TOEIC”เล่มนี้  ไม่ว่าจะเป็น คำศัพท์ที่ใช้สอบจริงในการสอบ Reading, คำศัพท์ที่ใช้สอบจริงในการสอบ Listening, คำศัพท์ที่ใช้สอบจริงในการสอบSpeaking มาไว้รวมกันอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะคำศัพท์สำคัญๆ ที่ออกบ่อยทุกครั้งในการสอบซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการให้ได้คะแนนสูงอย่างไม่ยากเกินไป คุณสามารถหาแนวทางได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยสามารถค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=63254