There are no translations available.

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการใช้คำพูดถึง 75 วิธี เพื่อเป็นการชี้แนวทางให้เข้าใจถึงวิธีการใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อชักนำชีวิตไปในทางที่ ถ้าหากเราขาดความมั่นใจในตัวเอง เหนื่อยล้าเรื่องสัมพันธภาพ ทำงานติดขัด กลัดกลุ้มเรื่องความรัก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รู้ว่าควรใช้คำพูดแบบไหน และเชื่อเถอะว่า คำพูดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนแน่นอน เพียงเท่านี้ก็คงพอจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างคำพูดดีกับคำพูดลบซึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวเราอย่างที่อาจจะคาดไม่ถึง เพราะฉะนั้นถ้าปรับเปลี่ยนคำพูด ที่พูดออกมา หรือจะเป็นในความคิดของตัวเองให้เป็นไปในเชิงบวก เราก็สามารถมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าบางคนอาจจะใช้คำพูดเชิงบวกมากมายแต่กลับไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะแค่พูดตามมารยาท หรือสักแต่จะพูดเท่านั้นฉะนั้นเวลาเราพูดถ้อยคำเชิงบวกให้เราใส่หัวใจลงไปด้วย

Last Updated (Tuesday, 08 September 2020 02:55)