หนังสือ “ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค” เล่มนี้มีเนื้อหา อธิบายถึงความสำคัญของตับ การดำเนินชีวิตตามความเคยชิน ทำให้ตับอ่อนแอ อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวโดยที่เราคาดไม่ถึง  “ตับ” เป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยไขมัน และแปรเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงาน หากตับทำงานไม่ดี นอกจากทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้ว ยังเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด การดูแลตับให้แข็งแรงจึงเป็นหนึ่งในหลายวิธีในการรักษาโรคของแพทย์แผนจีนคุณสามารถหาแนวทางได้จากหนังสือเล่มนี้ โดยสามารถค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=48210