การคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน แต่เป็นวิถีชีวิตที่ต้องปฏิบัติ สะสมจนเกิดเป็นนิสัย สิ่งที่เราจะสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เรื่องใกล้ตัว หรือกิจวัตรประจำวันก็สามารถสร้างสรรค์ให้มีสีสันได้ด้วยตัวเราเอง การทำให้ตัวเองเป็นคนคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หนังสือเล่มนี้เน้นการพัฒนาเรื่องการคิดสร้างสรรค์ สร้างทัศนคติที่สร้างสรรค์ เช่น หลีกเลี่ยงการด่วนประเมินในเรื่องต่างๆ เมื่อเจอปัญหาให้มองปัญหาให้รอบด้าน มีวิธีการคิดสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกับคนอื่น หรือการรับฟังแนวคิดจากกลุ่มคนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สามารถช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ได้