ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสาร สำหรับภาษาจีน เป็นอีกภาษาที่คนจำนวนมากให้ความสนใจเรียนรู้ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการสื่อสาร เนื่องด้วยจีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว การสื่อสารภาษาจีนได้นั้นย่อมจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบ หากคุณนำไปใช้ในการทำงานและการสื่อสาร หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะมีประโยค บทสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จนทำให้ผู้อ่านสนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 02:02 น.)