น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในร่างกายเรา ทางลัดของการมีสุขภาพที่ดีคือการดื่มน้ำ ร่างกายต้องการน้ำวันละ 1.6 ลิตร หากร่างกายขาดน้ำจะทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งระบบ อาการเตือนจากการขาดน้ำ เช่น เวียนศรีษะ บ้านหมุน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก สมาธิสั้น เป็นต้น ภายในตัวเล่มอธิบายความรู้เรื่องการดื่มน้ำ วิธีดื่มน้ำที่ถูกต้อง หลักการดื่มน้ำตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น หลังตื่นนอนทันที ก่อนมื้อเช้า 30 นาที หลังมื้อเช้า 30 นาที เป็นต้น ซึ่งการดื่มน้ำจะช่วยป้องกันโรคภัยและรักษาสุขภาพที่ดีได้