There are no translations available.

alt

เรื่องของอาหารตามกรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือด เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยของร่ายการโดยเคล็ดลับสุขภาพดี กินอาหารให้ถูกธาตุ กำลังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจการดูรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสมดุลที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้แก่ภูมิต้านทานของเรา มีระบบย่อยที่ดี ช่วยลดโรคและน้ำหนัก เพิ่มพละกำลังและทำให้ไม่แก่เร็ว เป็นต้น ค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=59438

Last Updated (Thursday, 29 July 2021 06:36)