There are no translations available.

alt

การมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากสาเหตุ 2 อย่าง ได้แก่ ความไม่รู้ ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องกินอาหารประเภทไหน ต้องงออกกำลังกายอย่างไร และเกิดจากการรู้ทุกอย่างว่าต้องทำอย่างไรสุขภาพจึงจะดี ร่างกายจึงจะแข็งแรง แต่ไม่ทำ หนังสือเรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ รวบรวมเคล็ดลับที่น่าสนใจ 57 เคล็ดลับ ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักวิธีดูแลสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ วิธีการกินให้ถูกต้อง การออกกำลังกายให้ถูกวิธี การกินผัก ผลไม้ สมุนไพรต่าง ๆ ที่ช่วยในการขับถ่ายและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง