เปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด

ปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด