สิทธิการยืม

ประเภทผู้ใช้บริการ

หนังสือ/วัน

DVD/CD-Rom / วัน

อาจารย์

15 เล่ม / 30 วัน

3 แผ่น / 7 วัน

บุคลากร

5 เล่ม / 7 วัน

3 แผ่น / 7 วัน

นักศึกษาปริญญาตรี

5 เล่ม / 7 วัน

3 แผ่น / 7 วัน

นักศึกษาปริญญาโท

10 เล่ม / 14 วัน

3 แผ่น / 7 วัน

หมายเหตุ :

ค่าปรับ 3 บาท/วัน/เล่ม(แผ่น)

สามารถทำการยืมต่อได้ 1 ครั้ง (ถ้าไม่มีผู้ใช้ท่านอื่นจองวัสดุดังกล่าว) ผ่าน http://opac.phuket.psu.ac.th/PatronInformation.aspx

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 08:45 น.)