There are no translations available.

การเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญ ช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักการบริหารพนักงานแบบ 5 ย. ได้แก่ ยิ้มแย้ม เป็นมิตรกับทุกคนเพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงาน ยกย่องผู้อื่นบ้างในบางเรื่องที่ลูกน้องทำงานดี เยือกเย็น รับฟัง และตัดสินใจอย่างรอบคอบ ยืดหยุ่นเท่าที่จะยืดหยุ่นได้ และยืนหยัด ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดก็ตาม หัวหน้าจะอยู่เคียงข้างลูกน้อง นอกจากนี้การมอบหมายงานและความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานมีความพอดี แบ่งการทำงานชัดเจน มีความยุติธรรม เพียงเท่านี้ การทำงานก็จะมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

Last Updated (Tuesday, 08 September 2020 02:53)